Nieuwe toolboxkaarten over wasplaatsen, zuiveringssystemen en drukregistratie

Het overgangsjaar voor de verplichte drukregistratievoorziening is bijna ten einde. En op het gebied van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen zijn in juli van dit jaar belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving. Regelgeving over drukregistratie van spuitdruk en wasplaatsen met een zuiveringssysteem kan lastig zijn. De Toolbox Emissiebeperking heeft daarom 3 nieuwe kaarten gemaakt met praktische informatie over drukregistratievoorziening, zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen en inrichting van wasplaatsen.

In de nieuwe toolboxkaart ‘Drukregistratievoorziening’ staat een overzicht van verschillende spuittechnieken waarbij is aangegeven of een druklogger verplicht is. Bij een veldspuit met een driftreducerende voorziening, zoals een Wingssprayer of MagGrow is een druklogger niet verplicht. Ook bij gebruik van een gangbare veldspuit is een druklogger niet altijd verplicht. Bijvoorbeeld bij het gebruik van spuitdoppen met een spuitdruk hoger dan 3 bar. Of bij een verdubbeling van de teeltvrije zone. Daarnaast worden op de kaart de eisen aan het meten en registreren van de spuitdruk beschreven, alsmede de kosten van een druklogger.

Een groot aantal bedrijven heeft al ervaring met de aanleg van een wasplaats of een zuiveringssysteem. Met hun ervaringen kunnen andere ondernemers hun voordeel doen. Deze praktijkervaringen, informatie over relevante regelgeving en verschillende inrichtingen van een wasplaats is te vinden in de vernieuwde toolboxkaart ‘Inrichting van wasplaatsen’.

De toolboxkaart 'Zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen' is ook vernieuwd. Op deze kaart zijn alle beschikbare zuiveringssystemen beschreven. Bijvoorbeeld de zuiveringssystemen die werken op basis van biologische afbraak zoals biofilter en Phytobac. En de systemen die werken op basis van verdamping zoals de Heliosec en opvolger RemDry. Met een handig overzicht van capaciteit en kosten per systeem. Deze kaarten vervangen de oude toolboxkaart 13a.

bron: Nefyto, 26/11/19