De film 'Grutsk' - waarin zes melkveehouders worden geportretteerd - laat zien wat de best haalbare harmonie is tussen de melkveehouderij, het landschap de natuur en maatschappelijke acceptatie.

De veranderingen in het boerenleven is een leidend thema in de film 'Grutsk'. (Grutsk is het Friese woord voor trots.) Melkveehouders hebben te maken met een veranderende maatschappij, veranderende regelgeving en veranderende technieken. Melkveehouders maken op basis van die veranderingen keuzes in hun bedrijfsvoering. Welke kansen en uitdagingen zien ze? Voor welke bedrijfsmodellen kiezen ze? Rob Busquet wilde met de film een schets geven van de toekomst van de melkveehouderij.
Bedrijfsmodellen

Zes melkveehouders worden in de film geportretteerd met uiteenlopende manieren van bedrijfsvoering: grootschalig, gangbaar, grondgebonden, natuurinclusief, biologisch of biologisch dynamisch. Zij laten zien hoe zij omgaan met de vragen waar de melkveehouderij voor staat: Waarom moet de melkveehouderij veranderen? Moet je extensiveren? Hoe doe je dat? Hoe werk je in balans met de natuur? Welke keuzes maak je? Deze boeren laten zien welke bedrijfsmodellen mogelijk zijn.

Busquet wil met de film meer inzicht geven in de maatschappelijke discussies over de melkveehouderij. De film kan gebruikt worden als startpunt voor discussies over de toekomstige bedrijfsvoering van de melkveehouderij. Wat is de best haalbare harmonie tussen de melkveehouderij, het landschap de natuur en maatschappelijke acceptatie?

Onderwijs

Omdat de film kan worden ingezet in het onderwijs, hebben de onderwijsinstellingen Van Hall Larenstein en Nordwin College meegewerkt aan het ontwerp van de film. De film is gemaakt met steun van het Wetterskip, de provinsie Fryslan en LTO-Noord.  De volledige film is beschikbaar, net als de zes afzonderlijke portretten.

Trailer bekijken

Volledige film bekijken

Zes portretten: