Chloraat
De EU Commissie had een voorstel voorbereid voor het instellen van tijdelijke normen voor chloraat in plantaardige levensmiddelen, maar dit voorstel is door de lidstaten NIET aangenomen. Het voorstel betrof:
- 0,1 mg/kg voor alle plantaardige producten behalve groenten;
- 0,25 mg/kg voor alle groenten behalve wortelen;
- 0,2 mg/kg voor wortelen
Omdat het voorstel niet is aangenomen, blijft vooralsnog de wettelijke standaardlimiet van 0,01 mg/kg van toepassing.

 

De bezwaren van de lidstaten hadden zowel betrekking op de inhoud als op de gevolgde procedure. Gezien de complexiteit van het onderwerp slaagde men er niet in om vervolgens tijdens de vergadering tot een akkoord te komen. Wel werd geconstateerd dat de meeste lidstaten die bezwaar hadden gemaakt, van mening waren dat de voorgestelde normen te laag waren en, gelet op de risicobeoordeling en de monitoringsgegevens, voor bepaalde producten hoger moeten komen te liggen. De meeste lidstaten hebben dus geen principiele bezwaren tegen het instellen van tijdelijke chloraatnormen en een monitoring. Verdere consultatie is echter nodig om in dit dossier tot overeenstemming te komen. Wordt dus vervolgd.

 

Bron: BLGG