Bij de meeste bedrijven loopt de werkdruk weer op de komende weken. Onder glas begint het oogstseizoen. Buiten kunnen de nodige grondbewerkingen weer gaan plaatsvinden. Een gevolg hiervan kan zijn dat het benodigde papierwerk weer in de verdrukking komt.

Voorkom dit door nu nog de moeite nemen om bv. de nieuwe GlobalGAP V.5 door te nemen. Indien de jaarlijkse audit nog voor 1 mei plaatsvindt hebt u nog de keuze tussen de huidige versie (V.4) of de nieuwe versie V.5 In beide gevallen dient u de interne audit te doorlopen. Het grote verschil is dat de nieuwe versie de nodige vragen zal oproepen, maar ook meer tijd zal vragen qua invullen.Bent u lid van een afzetorganisatie /vrije teler maak dan nu een keus tussen een papieren handboek of digitaal. Er zijn ondertussen diverse aanbieders op de markt zoals bv. Agriplace en Delisense. Belangrijk bij keuzes maken is dat het handboek papier /digitaal voor u een hulpmiddel moet zijn.

Bewaar het oude handboek wel. Bij de eerstvolgende audit wordt immers teruggekeken, daarnaast kan het zijn dat als u zelf uw handboek wilt gaan samenstellen. Oude documenten kunnen dan weer bruikbaar zijn. Denk hierbij aan uw opleidingsplan,afvalplan, perceelshistorie. De risicoanalyses zijn allemaal aangepast, deze zijn dus niet meer bruikbaar.

 

Hieronder enkele wijzigingen beknopt weergeven.

Water

Al het water dat met het product in aanraking komt of kan komen, moet aantoonbaar voedselveilig zijn. Om dit aan te tonen moet u 1 of meerdere watermonsters per jaar laten nemen, tenzij leidingwater wordt gebruikt, en de uitslag van die monsters moet onder de 1000 kve E-coli per 100 ml. liggen.  Door het invullen van de risicoanalyse water ( per watertype) dient u vast te stellen of u monsters moet laten nemen en zo ja hoeveel.

Van al het irrigatiewater dient een registratie te worden bijgehouden hoeveel u gebruikt. Dit kan via bv. een literteller. Maar kan ook bv middels draaiuren met pompcapaciteit.

Het handen waasen dient te gebeuren met water van drinkwaterkwaliteit. Hebt u als bv vollegrondsteler op het veld niet over de beschikking van het juiste water, maak dan gebruik van bv.alcoholdispenser(s).

 

Organische Mest

Indien u onbewerkte organische mest gebruikt dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a. dat er minimaal 60 dagen moet zitten tussen bemesten en oogsten. Gebruik de risicoanalyse organische mest om vast te stellen of uw huidige werkwijze past binnen de nieuwe richtlijnen of dat u uw werkwijze dient aan te passen.

 

Voorraden

In de nieuwe versie bent u verplicht om binnen 1 maand na het gebruik of het kopen van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen uw voorraad te hebben bijgewerkt. Registreert u digitaal, kijk dan of er een koppeling mogelijk is met uw toeleverancier. Een programma als Delisense biedt u deze mogelijkheid.

 

Registratie gewasbescherming

Aanvullend op de al geldende punten is dat u ook het start- en eindtijdstip van een bespuiting en de weersomstandigheden tijdens de bespuiting dient te registreren. Registreert u digitaal, dan is deze aanvulling geen probleem. Alle prograam's bieden u deze mogelijkheid.

 

Plattegronden

De plattegrond is uitgebreid o.a. met het inzichtelijk maken van wat u aan watergangen rondom het bedrijf heeft. Google maps is hierbij een handig hulpmiddel.

 

Hygiëne richtlijnen

De hygiëne-eisen zijn iets aangepast. Zorg dat u uw communicatie op het bedrijf eenduidig aanpast op de nieuwe richtlijnen.

 

Massabalans

Er is in deze versie de eis toegevoegd dat u minimaal 1x per jaar een massabalans moet maken waaruit blijkt dat het volume geteeld product overeenstemt met het volume afgeleverd product.

Indien u product bijkoopt dient ook dat volume inzichtelijk te worden gemaakt in de massabalans. Indien u lid bent van een afzetorganisatie overleg dan met de betreffende afzetorganisatie of dat zij al een systeem hebben die ze gebruiken vanuit bv. GMO .

 

Bewustwording wordt steeds belangrijker. Welke risico's heeft u op uw teeltbedrijf op het vlak van fysisch, chemisch, microbiologisch of allergenen en hoe beheerst u deze?

Bewustwording is iets wat niet alleen u aangaat maar zeer zeker ook u medewerkers (tijdelijk en vast). Het is essentieel dat zij snappen waarom bv. handhygiene zo belangrijk is.Of waarom er eisen worden gesteld aan het hebben /gehad hebben van bv. diaree. Maar ook  het verbod om pinda en of noten bevattend voedsel mee te nemen naar het bedrijf. Wilt u samen met uw medewerkers een paar uur aan besteden dan biedt WK-Consultancy u de mogelijkheid om in overleg met u een training op het bedrijf te verzorgen. Via deze werkwijze geeft u inhoud aan uw verantwoordelijkheid als ondernemer die produceert voor de consument.

 

Hebt u vragen of wilt u ondersteuning bij het implementeren van GlobalGAP V.5 neem dan contact met mij op. Samen met u kijk ik dan waar u het beste mee geholpen bent.

 

gap