Back to Top

Selecteer de taal

Diverse systemen vragen om een interne audit. Bij sommige systemen zoals bv. GlobalGAP mag u die zelf uitvoeren. Bij andere complexere systemen moet u een interne audit laten uitvoeren door een "derde", die aantoonbaar bekwaam is. In beide gevallen kunt er ook voor kiezen om deze in zijn geheel of samen met WK-Consultancy uit te voeren.

Leveranciersaudits

Verantwoordelijkheid in de keten wordt steeds belangrijker gevonden. Niet alleen uw eigen handelen wordt belangrijk gevonden maar ook die van uwaudit toeleveranciers. Uw toeleveranciers zijn een belangrijk onderdeel in uw bedrijfsvoering, zowel voor het aanvoeren van grondstoffen en/of halffabricaten als het afvoeren van afvalstoffen. Het stellen van eisen aan toeleveranciers is een goed begin, en het toetsen of uw toeleveranciers ook verantwoord ondernemen kan een volgende stap zijn. Leveranciersaudits biedt u inzicht in de wijze waarop uw toeleveranciers om gaan met milieu-, veiligheid-, duurzaamheidsissues of voldoet aan de wettelijke bepalingen. De mogelijke risico's voor uw bedrijf worden hiermee inzichtelijk gemaakt, en daarmee ook de prestaties van uw toeleveranciers. Het uitvoeren van een leveranciersbeoordeling en /of leveranciersaudits is en dienst die WK-Consultancy met u en/of voor u graag uitvoert.

 

 

gap Ook voor het uitvoeren van bv.GLobalGAP audits kunnen certificerende instanties gebruiken maken van de deskundigheid van WK- Consultancy.

 

 

 

M&S Select Farm

m&sfarmingforfuture

Wim Klompenhouwer is erkend M&S auditor. Ik mag op verzoek van een klant de audit in opdracht van die betreffende klant uitvoeren. Voor u heeft dit als grote voordeel dat de audit gewoon in het Nederlands kan worden uitgevoerd.