Back to Top

Selecteer de taal

Meer en meer gaat het bij systemen niet alleen om u als ondernemer, maar ook om bewustwording bij uw medewerkers. Zij zijn diegene die moeten begrijpen waarom handelingen op de werkvloer op een bepaalde wijze moeten worden uitgevoerd. Het is essentieel dat uw medewerkers begrijpen waarom de markt zaken vraagt en wat dit voor hun inhoudt. Bewustwording en de daarmee samenhangende gedragsverandering staat centraal. De certificeringen zijn hierbij een hulpmiddel maar geen doel op zich. Een training gegeven door een onafhankelijk iemand kan hierbij zeer waardevol zijn.

training hygiene en veiligheid