Back to Top

Selecteer de taal

Handvatten voor de teler bij GlobalG.A.P. versie 6

01-07-2024

Sinds januari dit jaar is er een nieuwe versie van GlobalG.A.P. ingegaan. Om telers extra handvatten te geven, is de wiki ‘Praktijk Raamwerk voor GlobalG.A.P.’ ontwikkeld.     Bron: Groen Kennisnet Vanaf 1 januari...

Lees meer

Scherpere eisen PlanetProof

20-02-2024

Scherpere eisen PlanetProof, meerprijs bijna rond   De teelteisen van het certificatieschema On the way to PlanetProof worden in de komende periode herzien. In die inventarisatieperiode komende maand wordt ook verwacht dat...

Lees meer

Belangrijkste GlobalGAPGRASP 2.0 Wijzigingen

26-12-2023

De nieuwe versie (versie 2.0) is vanaf 1 januari 2024 verplicht en vanaf deze datum zullen alle certificerende instanties dan ook, alleen toetsen volgens deze nieuwe versie. Voor u houdt dit...

Lees meer

Lidl kiest bij AGF voor on the way to PlanetProof

05-12-2023

Lidl investeerde afgelopen maanden in het behalen van certificering voor On the Way to PlanetProof in AGF. De keten kiest daarmee niet voor het nieuwe keurmerk Beter voor Natuur en...

Lees meer

GlobalGAP V.6 / GRASP v.2 verplicht per 1 januari 2024

30-11-2023

De nieuwe versie GLobalGAP / IFA kent 2 versies. Wat zijn de twee versies van de IFA v6? IFA v6 voor groenten en fruit is verkrijgbaar in twee parallelle en even geldige...

Lees meer

Vermelding land van oorsprong en plaats van herkomst

30-11-2023

  De begrippen land van oorsprong en plaats van herkomst worden op etiketten soms redelijk willekeurig gebruikt. Het lijkt niet altijd duidelijk te zijn wat het verschil is tussen het land...

Lees meer

Regels KBA licentie

02-01-2023

Opgebruik rodenticiden vastgesteld Vanaf 9-12-2022 is er een opgebruikregeling vastgesteld voor rodenticiden. Dit betekent dat u middelen met een oud etiket (waar geen IPM rattenbeheersing of HIK opstaat) mag opgebruiken tot...

Lees meer

Aangescherpte eisen on the way to PlanetProof

21-12-2022

Aangescherpte eisen Plantaardige Producten 2023 On the way to PlanetProof De nieuwe eisen voor On the way to PlanetProof Plantaardige Producten, geldig per 1 januari 2023, zijn gepubliceerd. Het herziene certificatieschema stimuleert...

Lees meer

Lancering GlobalGAP 6.0

04-10-2022

LOBALG.A.P.  introduceerde 25 jaar geleden het GLOBALG.A.P systeem. Inmiddels werken 200.000 producenten hier mee. De afgelopen twee jaar hebben het Technisch Comité Groenten en Fruit en het Technisch Comité GRASP van GLOBALG.A.P...

Lees meer

Aspergeteelt extra controle arbeidsinspectie

22-03-2022

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd extra controles te zullen gaan houden bij aspergetelers. Deze controles zien toe op de naleving van de Arbowet en verplichtingen rondom betalen van het wettelijk...

Lees meer

On the Way to PlanetProof wijziging

13-11-2021

Telers die bijkopen, zullen aan een tweede PlanetProof-certificaat moeten. Verpakkende en snijdende telers vallen buiten de extra eisen. Stichting Milieukeur heeft voor handel, verwerkers en retail een eigen schema voor On...

Lees meer

Nieuwe versie infoblad 85

23-09-2021

De NVWA heeft een nieuwe versie van Infoblad 85 gepubliceerd. Het infoblad is bedoeld om een aantal teksten ‘inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen’ toe te lichtenDe officiële benaming van het...

Lees meer

Vooruitgang noodzakelijk voor PlanetProof teler

07-07-2021

Het SMK College van deskundigen Plantaardig gaat via meetbare indicatoren de impact van On the way to PlanetProof zichtbaar maken. Hiermee worden de stappen in beeld gebracht die telers zetten...

Lees meer

Praktische maatregelen om erfemissie te beperken

06-04-2021

Agrariërs, waterschappen en brancheorganisaties willen werken aan een schone landbouw. Een van de speerpunten is het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Een overzicht met praktische maatregelen...

Lees meer

IPM Tool voor geïntegreerde gewasbescherming op het glastuinbouwbedrijf

18-02-2021

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research lanceren een hulpmiddel bij het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming op het glastuinbouwbedrijf. De IPM Tool geeft uitleg over alle aspecten van geïntegreerde gewasbescherming...

Lees meer

KPI's voor verbetering bodemkwaliteit

27-01-2021

De kwaliteit van landbouwbodems staat onder druk door afname van het gehalte organische stof, bodemverdichting of andere factoren. Met een systematiek van kritische prestatie-indicatoren (KPI) gericht op de bodemkwaliteit kun...

Lees meer

Biodiversiteitsherstel op het bedrijf met KPI's

27-01-2021

Door gerichte maatregelen te nemen kunnen akkerbouwers of melkveehouders werken aan het herstel van biodiversiteit op het bedrijf. Voor het meten van dat herstel zijn kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Een...

Lees meer

On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2021

18-12-2020

SMK publiceert per 1 januari 2021 het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten dat geldig is voor heel Europa. Wijzigingen  De inhoudelijke wijzigingen zijn toegelicht in het document...

Lees meer

BRC aanpassing onaangekondigde audit

03-11-2020

BRCGS079: Position Statement and Protocol on Unannounced Audits – Meeting the GFSI Benchmark Following a new GFSI requirement for GFSI Benchmarking, we are publishing a Position Statement to provide guidance on...

Lees meer

GRASP nieuwe versie per 1 november van kracht

07-10-2020

Per 1 november as. gaat er nieuwe versie van GRASP van kracht ( versie 1.3-1-i )   Een belangrijke wijziging is dat er voortaan ook bij GRASP een interne audit uitgevoerd  dient...

Lees meer

Enzym uit bacterie voorkomt champignonziekte

28-09-2020

  Van iedere honderd gekweekte champignons, halen vijftien de supermarkt niet vanwege een champignonziekte genaamd bacterievlekken. Dat kan kwekers tot een kwart van hun inkomen kosten. Duitse onderzoekers hebben misschien een...

Lees meer

Corona maatregelen, de werkgever heeft een zorgplicht

31-07-2020

Sinds 13 maart 2020 zijn er coronamaatregelen van kracht zoals anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en toepassen van hygiënemaatregelen. Wat betekenen deze maatregelen voor de werkgever, de werknemer...

Lees meer

Toolbox emissiebeperking geactualiseerd

12-07-2020

oor klimaatverandering komen droge perioden afgewisseld met heftige regenbuien vaker voor. Het bufferend vermogen van de bodem wordt belangrijker. Bij droogte houdt de bodem dan langer water vast, bij buien...

Lees meer

GlobalGAP vereist een risico analyse Covid -19

15-06-2020

Wijziging interpretatie GLOBALG.A.P. criteria Tijdens de corona-crisis heeft FoodPlus (eigenaar GLOBALG.A.P.) aangegeven dat tijdens de toekomstige inspecties gecontroleerd moet worden hoe bedrijven hebben ingespeeld op de corona-pandemie en welke acties...

Lees meer

GlobalGAP nieuwe versie verschijnt aan horizon

11-06-2020

Bij de productie van groente en fruit stelt GlobalGap hogere eisen aan risico’s rond water- en mestgebruik. Dat blijkt uit de voorlopige GlobalGap-versie 6.0 van het voedselveiligheidsprotocol GlobalGap. Telers hebben inspraak...

Lees meer

Oorwormen nuttig in boomgaard

01-04-2020

Oorwormen leveren een nuttige bijdrage aan de natuurlijke bestrijding van plagen in boomgaarden. Maar in veel boomgaarden komen ze nauwelijks voor. Je kunt maatregelen nemen om de aanwezigheid van oorwormen...

Lees meer

Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen

12-03-2020

IFS volgt de situatie met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) voortdurend op en bespreekt deze in haar IFS Board, het Internationaal Technisch Comité en de nationale werkgroepen...

Lees meer

Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk

06-03-2020

Bloemrijke akkerranden hebben positieve effecten op natuurlijke vijanden en de luizenbestrijding in diverse teelten, aldus Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies en Paul van Rijn van de Universiteit van...

Lees meer

Ondernemen is keuzes maken

24-01-2020

Boer en tuinder kunnen de strijd aan op 4 fronten. Ga voor Europese klanten, kwaliteit, naam en faam en milieu, adviseert Ron Mulders, interim-manager en adviseur onder meer in de...

Lees meer

Knaagdierbeheersing, hoe zit dat

22-01-2020

Er zijn vele manieren om knaagdieren te beheersen. Als niets meer helpt, kunt u chemische middelen inzetten. Knaagdieren zoals muizen en ratten kunnen een lastig probleem vormen op uw (agrarische) bedrijf...

Lees meer