Alleen met heel strikte hygiënemaatregelen is verdere verspreiding van het plantenvirus ToBRFV tegen te gaan. Gebruik het Hygiëneprotocol ToBRFV om een bedrijfseigen aanpak op te zetten en uit te voeren. Dit dringende advies kregen ruim 100 tomatentelers en plantenkwekers maandag 21 oktober bij de informatiebijeenkomsten die de samenwerkende organisaties Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis en Plantum binnen TuinbouwAlert organiseerde met medewerking van de NVWA en Groen Agro Control.

Op woensdag 23 oktober publiceerde TuinbouwAlert een volgende versie van het Hygiëneprotocol ToBRFV. Dit geeft handvatten voor het opstellen van een bedrijfseigen aanpak gericht op preventie en ook voor maatregelen bij besmetting. Het plantenvirus kent ook paprika en pepers als waardplant. De in Nederland gangbaar geteelde paprikarassen zijn resistent tegen het virus, dat net als andere plantenvirussen geen enkel gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Het is van belang om bijzonder goed reinigen en ontsmetten met de juiste methode en middelen. In opdracht van de sectororganisaties verrichtte Groen Agro Control onderzoek naar bruikbaarheid en werkzaamheid van methodes en middelen. Duidelijk is dat ontsmetten alleen werkt, als de te behandelen oppervlakten heel schoon zijn.

Gewasruiming is bij een vondst van ToBRFV niet aan de orde en niet aangetaste vruchten zijn te verkopen. Hygiëne is het devies om introductie op schone bedrijven en verdere verspreiding van het zeer besmettelijke virus vanaf een besmet bedrijf te voorkomen. Om een goede aanpak te kiezen, is een goed beeld van de huidige verspreiding nodig. De NVWA vordert daarvoor informatie en voert nadere inspecties uit. Dat brengt al meer bedrijven in beeld met mogelijk aangetast gewas.

Voor bedrijven die een ToBRFV-besmetting vermoeden, geldt sinds 4 oktober een meldplicht. Vanaf maandag 28 oktober gaat de NVWA hier strafrechtelijk op handhaven. Bij nalatigheid volgt een proces verbaal. Omdat het virus veel schade kan geven aan het gewas en de vruchten bij een individuele teler en aanwezigheid in Nederland kan leiden tot afzetproblemen voor de hele sector, is iedereen gebaat bij eliminatie van het virus. Gezien de besmettelijkheid van het virus hebben wetenschappers een hard hoofd in volledige eliminatie.bron: TuinbouwAlert, 23/10/19